nhà đất

Hạ tầng đẹp, nhà đất tăng giá phải nộp thêm phí, có nên không?

“Nếu thu cũng được, nhưng mức thu vừa phải theo thu nhập người dân. Quan trọng phải công bằng”. Lãnh đạo Tổng hội Xây dựng Việt Nam vừa đề xuất: Thu Thuế tài sản và Phí phát triển để có vốn đầu tư hạ tầng. Tính khả thi của đề xuất này tới đâu, đặc

Bỏ kiểm soát, kiểm soát dư nợ cho vay bất động sản vẫn thấp

Ngân hàng Nhà nước không còn kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích, nhưng đã yêu cầu tổ chức tín dụng tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng Nhà nước không còn kiểm soát nhưng dư nợ cho vay bất động sản

Những kiểu nhà đất nên tránh khi mua đề phòng rủi ro

Nhà nằm trên hoặc dưới dốc đều không thuận lợi cho việc luân chuyển sinh khí bên trong. Ngôi nhà có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tài lộc của gia chủ. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua nhà, hãy chú ý hạn chế lựa chọn những kiểu nhà đất dưới