Vấn đề bố trí vốn cho hàng loạt dự án trọng điểm tại TPHCM

Khu chế xuất – khu công nghiệp sau thời gian thuê từ 10 năm trở lên.

UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ tiếp tục bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm mục tiêu quốc gia.

UBND TPHCM vừa báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020.

Trong đó, UBND TP có kiến nghị Chính phủ: Tiếp tục bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm mục tiêu quốc gia theo hướng phân cấp mạnh hơn cho TP về thẩm quyền và trách nhiệm trong việc sử dụng các nguồn vốn này; ban hành các quy định, quy chuẩn phù hợp để áp dụng cho các công trình phục vụ thoát nước chống ngập.

Ban hành các cơ chế đặc biệt để huy động vốn đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị; tiếp tục hỗ trợ theo tỷ lệ 30% để đầu tư hạ tầng của giai đoạn II Khu Công nghệ cao TP; thực hiện cho vay vốn đầu tư xây dựng đối với 6 dự án xây dựng nhà lưu trú công nhân; duy trì chính sách ưu đãi về thuế đối với các dự án nhà lưu trú công nhân; cho phép các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân cho thuê, thuê mua hoặc bán căn hộ cho gia đình công nhân đang làm việc tại Khu chế xuất – khu công nghiệp sau thời gian thuê từ 10 năm trở lên.

Sớm ban hành Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư; phân cấp, tạo cơ chế tăng tính chủ động của TP trong việc xem xét, quyết định phê duyệt danh mục dự án và lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT, PPP theo hướng không phải trình Chính phủ đối với các dự án thực hiện trên địa bàn TP…

Các bộ chức năng cần sớm triển khai lập và phê duyệt các dự án thành phần của dự án Đường Vành đai 3, Vành đai 4; xem xét ưu tiên bố trí vốn để tiếp tục thực hiện dự án Nâng cấp Quốc lộ 50, đoạn qua địa phận TPHCM; xem xét hỗ trợ cơ chế tạo vốn để khép kín đường Vành đai 2; xem xét, trình phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng TPHCM đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; xem xét, trình phê duyệt đồ án di dời một số trường đại học, cao đẳng từ nội thành TP Hà Nội và TPHCM đến các khu quy hoạch…

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *